พิพิธภัณฑ์ทหาร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พิพิธภัณฑ์ทหาร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.4
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  19.38
longitude :  100.87
รายละเอียด :  จุดศูนย์รวมเก็บวัสดุอุปกรณ์การสู้รบกับคอมมิวนิสต์ และศูนย์ความรู้เกี่ยวกับประวัติการสู้รบเพื่อแบ่งแยก
การเดินทาง :  จากอ.เมือง จ.น่าน - พิพิธภัณฑ์ทหาร อ.ทุ่งช้าง จำนวน 84 กม.

จำนวนผู้เข้าชม :1