พระธาตุภูเพียง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระธาตุภูเพียง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านดอนชัย หมุ่ที่ 3 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  พระธาตุภูเพียง เดิมชื่อ พระธาตุปูเปียง เป็นปูชนียสถานที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์ของอำเภอทุ่งช้าง เป็นที่เคารพสัการบูชา สืบเนื่องกันมานาน ประดิษฐานบนเนินที่เรียกว่า ปูเปียง สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 โดยพระครูคัมภีร์ปัญญา เจ้าอาวาสวัดเฟือยลุง เจ้าคณะอำเภอทุ่งช้าง เป็นประธานในการก่อสร้าง ออกแบบพระธาตุโดย พระภัทรมุนี (พระมหาลอย สุปัญญโญ ป.ธ.7) วัดภูมินทร์ อ.เมือง จ.น่าน สร้างในที่ดินสาธารณะของหมู่บ้านสันกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลและ มีเนื้อที่ 7 ไร่ สร้างเสร็จปี พ.ศ. 2518 ประเภทของพระธาตุ เป็นอุเหสิกเจดีย์ ได้บรรจุพระพุทธรูปปรางค์ต่าง ๆ รวมทั้งเครื่องรางของขลัง แก้วแหวนเงินทอง ไว้ในองค์พระธาตุ ลักษณะของเจดีย์ทรงโกศ ก่อด้วยอิฐปูน มีฐานกว้าง 6 เมตร สูง 15 เมตร วันวิสาขบูชาของทุกปีจะมีประเพณีสรงน้ำพระธาติ มีพุทธศาสนิกชนทั่วอำเภอทุ่งช้าง และอำเภอใกล้เคียงมานมัสการพระธาตุเป็นจำนวนมาก
การเดินทาง :  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอทุ่งช้าง 3 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 1080 อยู่ทางทิศตะวันออกของบ้านดอนชัย ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

จำนวนผู้เข้าชม :1