หน้าแรก > ภาคกลาง > สุพรรณบุรี > ดอนเจดีย์ > โบราณสถานกรุวัดหนองแจง
โบราณสถานกรุวัดหนองแจง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โบราณสถานกรุวัดหนองแจง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 4 ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.62
longitude :  100.00
รายละเอียด :  ประวัติและที่มาโบราณวัตถุบ้านหนองแจง พระพุทธรูป เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๘ ชาวบ้านหนองแจงได้บุกเบิกพื้นที่เพื่อทำการเกษตรและในบริเวณนั้นก็ได้พบพระร่วงสนิมแดง (พิมพ์เนื้อชิน) และพระร่วงพิมพ์ต่าง ๆ หลายร้อยองค์กระจัดกระจายอยู่ตามพื้นที่ ต่อมาราวปลายปี พ.ศ.๒๕๒๙-๒๕๓๐ มีกลุ่มบุคคล ๒ กลุ่ม มาจากเชียงใหม่และอยุธยาได้นำเครื่องไกเกอร์ (Crossifire Sappreme Deepseeker) เป็นเครื่องแสวงหาแร่ธาตุใต้พื้นดิน เพื่อมาหาพระพุทธรูปที่บ้านหนองแจง และก็ได้พบพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ศิลปะลพบุรี เช่น พระโพธิ์สัตว์อวโลกิตศวร , นางปัญญาบารมี ๑๒ พักตร์ ๑๘ กร , นางรำเหวัชระ , พระปางประทานพร , พระซุ้มเรือนแก้ว ซึ่งมีทั้งที่ประทับยืนและนั่ง นอกจากบนพระพุทธรูปศิลปะลพบุรีแล้ว ก็ยังพบพระพุทธรูปศิลปะทวารวดีศรีวิชัยและอู่ทองอีกประปราย ซึ่งชี้ให้เห็นว่าชุมชนบ้านหนองแจงเป็นเมืองโบราณที่มีอายุตั้งแต่สมัยทวารวดีตอนปลายพุทธศตวรรษเรื่อยมาจนถึงสมัยลพบุรี ศิลาแลง ขณะที่ใช้เครื่องไกเกอร์หาพระพุทธรูปอยู่นั้น ได้พบชิ้นส่วนศิลาแลงขนาดปางนาคปรก แต่ไม่สามารถรู้ได้ว่าเป็นศิลปะสมัยทวารวดีหรือสมัยลพบุรี เพราะชิ้นส่วนตอนบนไม่มี แต่สันนิษฐานว่าพระพุทธรูปองค์นั้นน่าจะสร้างที่บ้านหนองแจงนี่เอง โดยได้ตรวจดูคูน้ำที่ชาวบ้านขุด พบว่า มีศิลาแลงเกลื่อนคูน้ำโดยเฉพาะสระน้ำที่บ้านหนองแจงมีมากเป็นพิเศษ และจึงสันนิษฐานว่าใต้พื้นดินของชุมชนบ้านหนองแจงน่าจะเป็นบ่อศิลาแลง เครื่องเหล็กชนิดต่าง ๆ ชาวบ้านหนองแจงได้ขุดพบเครื่องเหล็กชนิดต่าง ๆ ถึงร้อยกว่าชิ้น ซึ่งเครื่องเหล็กที่พบบางชิ้นอยู่ในสภาพผุกร่อนมาก บางชิ้นกร่อนจนผิดรูปร่าง บางชิ้นอยู่ในสภาพดีเท่าที่พบก็มี มีด พร้า จอบ ขวานต่าง ๆ คีมขายาว กรรไกรหนีบหมาก กรรไกรตัดผมสองขาติดกัน ตรวนใส่ขานักโทษ ซึ่งบางชนิดเหมือนกับของใช้ในปัจจุบัน เช่น โซ่ตรวนนักโทษและกรรไกรหนีบหมากและสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นโบราณวัตถุสมัยลพบุรีเพราะเชื่อว่าไทยได้รับวัฒนธรรมมาจากขอม เครื่องปั้นดินเผาและเครื่องถ้วย โบราณวัตถุทั้งหมดของบ้านหนองแจงที่ขุดค้นพบได้ถูกจัดตั้งไว้ที่พิพิธภัณฑ์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาโดยพิพิธภัณฑ์นี้อยู่ในบริเวณห้องสมุดโรงเรียนวัดหนองแจง
การเดินทาง :  ถนนทางหลวงชนบท จิกรากข่า-หนองแจง