วัดป่าแดด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดป่าแดด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  เลขที่ 70 หมู่ที่ 13 ต.ป่าแดด
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดป่าแดด เลขที่ 70 หมู่ที่ 13 ต.ป่าแดด
การเดินทาง :  เลขที่ 70 หมู่ที่ 13 ต.ป่าแดด

จำนวนผู้เข้าชม :1