ห้วยละมืด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ห้วยละมืด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านหนองแปก
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  045210792
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ห้วยละมืด อ่างเก็บน้ำ
การเดินทาง :  ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 10 กิโลลเมตร การเดินทาง รถไถนา หรือรถมอเตอร์ไซต์

จำนวนผู้เข้าชม :2