วัดท่าโรงตะวันออก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดท่าโรงตะวันออก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2 ต.วัดพริก
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นที่ประดิษฐ์ฐานหลวงปู่ทั่งหลวงปู่เทียน
การเดินทาง :  สายพิษณุโลก-บางกระทุ่ม จากแยกวัดสะกัดน้ำมันประมาณ 7 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :4