วัดท่าโรงตะวันตก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดท่าโรงตะวันตก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 10 ต.วัดพริก
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นที่ประดิษฐ์สถานหลวงพ่อขาว และพิพิธภัณฑ์เรือยาวตำบลวัดพริก
การเดินทาง :  ถนนสายพิษณุโลก-กำแพงดิน

จำนวนผู้เข้าชม :2