พุทธอุทยาน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พุทธอุทยาน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บริเวณศูนย์เกษตรที่สูงดอยช้าง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  19.81
longitude :  99.57
รายละเอียด :  พุทธอุทยาน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ตำบลวาวี แวดล้อมด้วยพรรณไม้ป่าธรรมชาติ เป็นที่อยู่อาศัยของนกป่า กระรอก กระแต กระต่าย นอกจากนี้ยังมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ และแท่นศิลาศักดิ์สิทธิ์ เป็นประดิษฐานพระพุทธรูปสมเด็จพระพุทธสิกชีอันเป็นที่เคารพสักการะของเจ้าหน้าที่สถานีฯและชาวบ้านทุกคน
การเดินทาง :  รถยนต์ส่วนตัว จากทางหลวงหมายเลข ๑๑๘ ถนนสายเชียงราย-เชียงใหม่ แยกไปตามทางหลวงชนบท บ้านตีนดอย-บ้านใหม่หมอกจ๋าม เป็นเส้นทางหลักในการเดินทาง รถยนต์ทุกประเภทสามารถเดินทางได้ สำหรับเส้นทางที่แยกไปยังแหล่งท่องเที่ยวบางแห่งเหมาะสำหรับรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ นักท่องเที่ยวควรตรวจสอบเส้นทางก่อนเดินทาง