ชุมชนจีนยูนนาน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ชุมชนจีนยูนนาน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  บ้านวาวี หมู่ที่ ๑
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  19.93
longitude :  99.49
รายละเอียด :  ชุมชนจีนยูนนานบ้านวาวี เป็นชุมชนใหญ่ของขาวจีนฮ่อ กองพล 93 อพยพเข้ามาลงหลักปักฐานเมื่อ 50 ปีที่แล้วยึดอาชีพปลูกชาและผลไม้ บรรยากาศและทิวทัศน์ที่สวยงามของดอยสูงเช่นเดียวกับดอยแม่สลอง แม้หมู่บ้านมีขนาดเล็ก ผู้มาเยือนจะได้สัมผัสกลิ่นอายของชุมชนชาวจีนอันเรียบง่าย เหมือนแถบยูนนานตอนใต้ของจีน
การเดินทาง :  รถยนต์ส่วนตัว จากทางหลวงหมายเลข ๑๑๘ ถนนสายเชียงราย-เชียงใหม่ แยกไปตามทางหลวงชนบท บ้านตีนดอย-บ้านใหม่หมอกจ๋าม เป็นเส้นทางหลักในการเดินทาง รถยนต์ทุกประเภทสามารถเดินทางได้ สำหรับเส้นทางที่แยกไปยังแหล่งท่องเที่ยวบางแห่งเหมาะสำหรับรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ นักท่องเที่ยวควรตรวจสอบเส้นทางก่อนเดินทาง