วัดไผ่ค่อม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดไผ่ค่อม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 ตำบลปากโทก อำเภอเมืองพิษณุโลก
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  055-335524
latitude :  16.90
longitude :  100.24
รายละเอียด :  "-"
การเดินทาง :  "-"

จำนวนผู้เข้าชม :4