บึงทุ่งหงษ์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บึงทุ่งหงษ์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านป่า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.94
longitude :  100.34
รายละเอียด :  ทิศเหนือ ติดหมู่ที่ 9 บ้านหนองบอน ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ ทิศใต้ ติด หมู่ที่ 2 บ้านบึงไทร ตำบลบ้านป่า อำเภอเมือง ทิศตะวันออก ติดหมู่ที่ 8 บ้านหนองกระทุ้ม ตำบลบ้านป่า อำเภอเมือง ทิศตะวันตก ติดวัดแสดงมุกอโนทัยสามัคคีธรรมและหมู่ที่ 1บ้านหนองจอก ตำบลบ้านป่า อำเภอเมือง ขึ้นทะเบียนเป็นป่าชุมชนบึงทุ่งหงษ์ ปี 2547 ตั้งอยู่ หมู่ 1 บ้านหนองจอก ต.บ้านป่า อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก มีเนื้อที่ 424 ไร่ เป็นบึงที่มีขนาดใหญ่ บริเวณรอบบึงเป็นที่ราบเรียบพันธุ์ไม้ส่วนใหญ่ที่มีขึ้นตามรอบบึง ได้แก่ ตีนเป็ด ขี้เหล็ก แค
การเดินทาง :  จากถนนสายเอเชียสี่แยกอินโดจีน สายพิษณุโลก-เด่นชัย เลี้ยวซ้ายเข้าหมู่บ้านหนองจอก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านป่า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ประมาณ 1.50 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :12