ตลาดไทยเจริญ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ตลาดไทยเจริญ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ช้อปปิ้ง
สถานที่ตั้ง :  เลขที่ 153 ม.6 ถ.พิษณุโลก-อุตรดิตถ์ ต.บ้านป่า อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.91
longitude :  100.36
รายละเอียด :  เป็นศูนย์กลางการจำหน่ายผัก ผลไม้ ตามฤดูกาล และเป็นแหล่งกระจายสินค้าในภายเหนือตอนล่าง
การเดินทาง :  จากถนนเอเชียแยกอินโดจีน สายพิษณุโลก-เด่นชัย ประมาณ 15 กิโลเมตร อยู่ด้านขวามือติดถนนเอเชีย

จำนวนผู้เข้าชม :3