หน้าแรก > ภาคเหนือ > น่าน > ทุ่งช้าง > พระธาตุสิบสองราศีโพธิพฤกษาพุทธเจดีย์
พระธาตุสิบสองราศีโพธิพฤกษาพุทธเจดีย์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระธาตุสิบสองราศีโพธิพฤกษาพุทธเจดีย์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 9 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  19.41
longitude :  100.88
รายละเอียด :  พระธาตุสิบสองราศีโพธิพฤกษาพุทธเจดีย์ ตั้งอยู่ในวัดเฟือยลุง หมู่ที่ 9 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ประชาชนในอำเภอทุ่งช้าง ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมของชาวไทยอันเป็นที่เคารพสักการะของชาวพุทธ ซึ่งเป็นที่สักการบูชาของประชาชน และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในทางพุทธศาสนาที่สำคัญ จึงทำให้มีศรัทธาประชาชนเข้ามานมัสการในวันเพ็ญเดือนสิบสอง กลายเป็นประเพณีนมัสการพระธาตุสิบสองราศีโพธิพฤกษาพุทธเจดีย์ เป็นประจำทุกปีในวันเพ็ญเดือน 12 ของทุกปี ซึ่งตรงกับลอยกระทง
การเดินทาง :  พระธาตุสิบสองราศีโพธิพฤกษาพุทธเจดีย์ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอทุ่งช้างประมาณ 4 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :1