น้ำตกห้วยผาปูน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกห้วยผาปูน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 4 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  อยู่ในพื้นที่หมู่ 14 บริเวณหลังเขื่อนแม่สรวยติดกับถ้ำแม่สรวย ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ. เชียงราย
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ หรือเรือก็ได้