วัดหลวง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดหลวง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านหลวง หมู่ที่ 1 ต.สวด อ.บ้านหลวง จ.น่าน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่สำคัญของชาวตำบลสวด และขาวอำเภอบ้านหลวง เพื่อศักการะพระแก้วมรกต พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวตำบลสวด
การเดินทาง :  ตั้งอยู่ใกล้กับโรงเรียนชุมชนบ้านหลวง