ล่องแพหนองปะโค

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ล่องแพหนองปะโค
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านปะโค หมู่ที่ 15 ต.ปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0908581390
latitude :  17.10
longitude :  102.94
รายละเอียด :  สอบถามข้อมูลได้ที่ 0908581390
การเดินทาง :  สอบถามข้อมูลได้ที่ 0908581390