พระธาตุอินทร์แปลง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระธาตุอินทร์แปลง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  สถานปฏิบัติธรรม วัดบ้านแก่นท้าว
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0
latitude :  15.52
longitude :  103.10
รายละเอียด :  เป็นสถานปฏิบัติธรรม มีการก่อสร้างพระธาตุด้วยหินศิลาแลงรูปแบบของพระธาตุเป็นแบบขอม และมีการประยุกค์ให้เข้ากับศิลปะพื้นบ้านปัจจุบัน
การเดินทาง :  จากตัวอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ไปทางทิศตะวันตก 12 กิโลเมตร ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ทางเข้าจะอยู่ตรงข้ามกับทางเข้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ