สวนรุกขชาติบ้านแพะ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนรุกขชาติบ้านแพะ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านแพะ หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อทอง อำเภอแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.40
longitude :  100.33
รายละเอียด :  กรมป่าไม้ดำเนินการจัดตั้งสวนรุกขชาติบ้านแพะขึ้นเมื่อ พ.ศ.2534 โดยดำริของป่าไม้เขตพิษณุโลกในขณะนั้น (นายสมาน ภูแพ) ที่บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองตรอนฝั่งซ้าย ซึ่งเป็น ที่ตั้งเดิมของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อต.8 (วังเบน) มีพื้นที่ จำนวน 95 ไร่ ด้วยเห็นสภาพพื้นที่ที่มีความเหมาะสม สามารถ พัฒนาและปรับปรุงให้เป็นแหล่งรวบรวมพรรณไม้ป่าสำหรับ ศึกษาวิจัยทางพฤกษศาสตร์ มีความสวยงามตามธรรมชาติ การ คมนาคมสะดวกเหมาะที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของทาง จังหวัด
การเดินทาง :  สวนรุกขชาติบ้านแพะ ตั้งอยู่ที่บ้านแพะ หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อ ทอง อำเภอแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ห่างจากจังหวัดอุตรดิตถ์ ประมาณ 35 กม.

จำนวนผู้เข้าชม :757