วัดภูผาดัก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดภูผาดัก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.6 บ้านดงต้อง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  อยู่บนเทือกเขาภูพานน้อย ที่เรียกภูผาดักเพราะเขาที่วัดตั้งอยู่ด้านหนึ่งจะเป็นหน้าผาซึ่งชัน 90 องศา และยังมีปากบ่อภูเขาไฟที่ดับสมินแล้ว
การเดินทาง :  การเดินทางด้วยรถยนต์ห่างจาก อบต.ผาตั้ง ประมาณ 14 กม.

จำนวนผู้เข้าชม :292