วัดป่าศรีคุณาราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดป่าศรีคุณาราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  อ.กู่แก้ว
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.18
longitude :  103.16
รายละเอียด :  วัดป่าศรีคุณารามเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญใน เขตเทศบาลตำบลกู่แก้ว เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจแสวงการทำบุญ
การเดินทาง :  รถส่วนบุคคล

จำนวนผู้เข้าชม :312