พระธาตุดอยตูม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระธาตุดอยตูม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านปิน ม.3 ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  พระธาตุดอยตูม เป็นสถานที่ชาวบ้าน ในเขตเทศบาลตำบลเชียงม่วน เคารพนับถือ และมีตำนานที่เล่าสืบๆมา และยังเป็นจุดชมวิวที่มองเห็นตัวอำเภอเชียงม่วน ที่หนึ่ง
การเดินทาง :  จากที่ว่าการอำเภอเชียงม่วนไปทาง บ้านปิน ม.3 ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ประมาณ 3 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :528