น้ำตกขุนปล้อง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกขุนปล้อง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านสันป่าสัก ม.10 ต.ปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย 57230
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  แหล่งต้นน้ำธรรมชาติ
การเดินทาง :  รถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :617