น้ำตกขุนห้วยเทิน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกขุนห้วยเทิน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.1 ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  น้ำตกขุนห้วยเทิน
การเดินทาง :  รถสามารถเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวเลย

จำนวนผู้เข้าชม :430