หน้าแรก > ภาคเหนือ > พะเยา > ปง > ต้นกำเนิดแม่น้ำยม
ต้นกำเนิดแม่น้ำยม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ต้นกำเนิดแม่น้ำยม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  บ้านเหล่า หมู่ที่ 9 ตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  054449088
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  แม่น้ำยมเกิดจากลำน้ำ 2 สาย คือ ลำน้ำควรและลำน้ำงิม ลำน้ำควร เกิดจากลำน้ำคางและลำน้ำปุก ไหลมาบรรจบกันที่บ้านนาอ้อม ตำบลขุนควร เรียกว่าลำน้ำควร ลำน้ำงิม เป็นลำน้ำที่ต้นกำเนิดมาจากดอยภูลังกาไหลผ่านตำบลงิม จึงเรียกว่าลำน้ำงิม ลำน้ำควรและลำน้ำงิม ไหลมาบรรจบกันที่เขตติดต่อระหว่างบ้านบุญยืน หมู่ที่ 3 ตำบลนาปรัง กับ บ้านเหล่า หมู่ที่ 9 ตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา เรียกว่าแม่น้ำยม มีความยาวประมาณ 700 กิโลเมตร กระแสน้ำไหลผ่านที่ราบสูงของ จังหวัดแพร่ สุโขทัย พิษณุโลก และ พิจิตร ไปบรรจบกับแม่น้ำน่าน ที่ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ ก่อนแม่น้ำน่าน จะไปรวมกับแม่น้ำปิง ที่ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เกิดเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำสายสำคัญของพื้นที่ราบลุ่ม ภาคกลางของประเทศไทย แม่น้ำยมถือว่าเป็นแม่น้ำสายสำคัญสายหนึ่งที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของผู้คนริมสองฝั่งน้ำมาหลายชั่วอายุคนเป็นแหล่งที่ทำให้ก่อเกิดวิถีวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามสืบทอดต่อๆ กันมาจากรุ่นสู่รุ่น สายน้ำยมเป็นอีกแหล่งเรียนรู้หนึ่ง ที่ชาวตำบลควรเห็นคุณค่าเพราะแม่น้ำสายนี้หล่อเลี้ยงชีวิตของชาวบ้านและหลายๆพื้นที่ด้วยกัน และได้เห็นความงามของสายน้ำ ได้เห็นความงามของวิถีชุมชนริมสองฝั่งน้ำ ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาของชุมชนตามยุคสมัย แต่มนต์เสน่ห์ความงามในการดำเนินชีวิตของผู้คนยังคงดำรงอยู่ดังที่บรรพบุรุษได้เคยถือปฏิบัติมา ถ้าท่านมีโอกาสเดินทางมาเยือน อำเภอปงจังหวัดพะเยาอย่าพลาดที่จะแวะมาชม ความงามของต้นกำเนิดแม่น้ำยม ต้นกำเนิดของแม่น้ำที่มีความเป็นมายาวนาน แม่น้ำที่เป็นต้นกำเนิดของวิถีวัฒนธรรมของผู้คนกับสายน้ำ
การเดินทาง :  ตาม ถนนหมายเลข 1202, ถนนหมายเลข 1021 และ ถนนหมายเลข 1091 ไปทาง ถนนหมายเลข 1188 มุ่งไป ตำบล นาปรัง เข้าตลาดบุญยืน หรือ สายที่ 2 ตรงไปสู่ตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา ผ่านบ้านควรดง หมู่ที่ 1 ตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา ถึง หมู่บ้านเหล่า หมู่ที่ 9 ตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา

จำนวนผู้เข้าชม :1076