วัดโพรงอากาศ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดโพรงอากาศ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ตั้งอยู่ ต.โพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :