วัดพระเจ้าไม้ซ้อ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพระเจ้าไม้ซ้อ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  18.42
longitude :  99.66
รายละเอียด :  วัดพระเจ้าไม้ซ้อ ตั้งอยู่ที่บ้านเมาะพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเสด็จ ทางเข้าอยู่ติดถนนลำปาง - งาว , พะเยา เข้าไปในหมู่บ้านเมาะพัฒนา จุดเด่นอยู่ที่โบสถ์ซึ่งมีความสวยงามและเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่แกะสลักจากไม้ซ้อ มีอายุเก่าแก่ โดยมีเรื่องเล่าจากคนเก่าแก่ว่า เมื่อมีการอพยพย้ายถิ่นฐานของคนจากแม่เมาะมาอยู่ตำบลบ้านเสด็จ ได้มีการเคลื่อนย้ายองค์พระเจ้าไม้ซ้อมาด้วย ข้อมูลที่มาขององค์พระเจ้าไม้ซ้อ ยังไม่ปรากฏแน่ชัดว่าใครเป็นผู้สลักขึ้น แต่ต้นไม้ซ้อนั้นเป็นต้นไม้ที่คนภาคเหนือสมัยก่อนเชื่อว่า เป็นต้นไม้ที่มีรุกขเทวดาสถิตอยู่และมีความศักดิ์สิทธิ์
การเดินทาง :  ตั้งอยู่ที่บ้านเมาะพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเสด็จ ทางเข้าอยู่ติดถนนลำปาง - งาว , พะเยา เข้าไปในหมู่บ้านเมาะพัฒนา

จำนวนผู้เข้าชม :844