หน้าแรก > ภาคเหนือ > ลำปาง > เมืองลำปาง > วัดพระธาตุคว่ำหม้อ
วัดพระธาตุคว่ำหม้อ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพระธาตุคว่ำหม้อ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  18.38
longitude :  99.62
รายละเอียด :  วัดพระธาตุคว่ำหม้อ ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยน้ำเค็ม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเสด็จ เส้นทางเข้าอยู่ติดถนนสาย ลำปาง - งาว ฝั่งทางเข้าเมืองลำปาง เป็นวัดที่มีตำนานเก่าแก่เชื่อมโยงกับวัดพระธาตุเสด็จ ว่ากันว่าก่อสร้างคู่กับวัดพระธาตุเสด็จ เนื่องจากขบวนเกวียนบรรทุกมวลสารที่จะนำมาก่อสร้างวัดพระธาตุเสด็จ มาคว่่ำบริเวณวัดพระธาตุคว่ำหม้อ จึงเชื่อว่าส่ิงศักดิ์สิทธิ์ผู้รักษาวัดพระธาตุเสด็จประสงค์ให้สร้างวัดอีกแห่งหนึ่ง ณ ที่แห่งนี้ จึงตั้งชื่อวัดตามเหตุการณ์ที่ถูกบันดาลให้เกิดว่า "วัดพระธาตุคว่ำหม้อ" โดยทุกปีจะมีงานประเพณีสำคัญประจำปี คือ "ประเพณีแปดเป้ง" ตรงกับวันวิสาขบูา ซึ่งจะมีการสรงน้ำพระธาตุ 12 ราศี , ตักบาตร และการแข่งขันบั้งไฟด้วย
การเดินทาง :  ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยน้ำเค็ม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเสด็จ เส้นทางเข้าอยู่ติดถนนสาย ลำปาง - งาว ฝั่งทางเข้าเมืองลำปาง

จำนวนผู้เข้าชม :821