วัดจำค่าวนาราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดจำค่าวนาราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  18.42
longitude :  99.67
รายละเอียด :  วัดจำค่าวนาราม ตั้งอยู่ที่บ้านจำค่า หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเสด็จ อยู่ติดถนนสายลำปาง - งาว , พะเยา เป็นวัดที่มีเจดีย์นาคล้อมซึ่งหาดูได้ยาก หากมาเที่ยวชมช่วงเวลาเช้าจะเห็นภาพเงาสะท้อนเจดีย์กับผนังโบสถ์ เสมือนว่ามีเจดีย์คู่แฝด จึงเป็นภาพที่ต้องมาชมให้ถูกช่วงเวลาจึงจะเห็นและถ่ายภาพได้
การเดินทาง :  ตั้งอยู่ที่บ้านจำค่า หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเสด็จ อยู่ติดถนนสายลำปาง - งาว , พะเยา

จำนวนผู้เข้าชม :748