วัดทรายมูล

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดทรายมูล
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  18.43
longitude :  99.62
รายละเอียด :  วัดทรายมูล ตั้งอยู่ที่บ้านทรายมูลพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านเสด็จ ทางเข้าอยุ่ถนนสายคลองชลประทาน เส้นทะลุไปทางเข้าเขื่อนกิ่วลม เป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าทองทิพย์องค์อินทร์ พระพุทธรูปเป็นปางมารวิชัย มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านในตำบลบ้านเสด็จ โดยมีตำนานว่า มีเทวดาจำแลงร่างเป็นเณรน้อยมาเททองหล่อพระพุทธรูป ซึ่งขณะหล่อพระพุทธรูปเททองเท่าใดก็ไม่เต็มเบ้าหลอม จนมีผู้พบเห็นว่ามีเณรน้อยมาเททองได้จนเต็มเบ้าหล่อ จากนั้นเณรรูปดังกล่าวก็หายไปไม่มีใครพบเห็นองค์ ทุก ๆ ปี ในเทศกาลปี๋ใหม่เมืองของชาวลำปาง จะมีการอัญเชิญพระเจ้าทองทิพย์องค์อินทร์ประดิษฐานบนรถขบวนแห่ให้ประชาชนชาวจังหวัดลำปางได้สราน้ำ เพื่อความเป็นสิริมงคล นอกจากนี้ยังมีงานประเพณีประจำปี คือ งานสรงน้ำพระเจ้าทองทิพย์องค์อินทร์ ในวันขึ้นแปดค่ำ เดือน 8 เหนือ
การเดินทาง :  ตั้งอยู่ที่บ้านทรายมูลพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านเสด็จ ทางเข้าอยุ่ถนนสายคลองชลประทาน เส้นทะลุไปทางเข้าเขื่อนกิ่วลม

จำนวนผู้เข้าชม :835