วัดพยากน้อย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพยากน้อย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 6 ตำบลสันป่าเปา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดพยากน้อย
การเดินทาง :  หมู่ 6 ตำบลสันป่าเปา

จำนวนผู้เข้าชม :481