วัดสันป่าค่าง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดสันป่าค่าง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 2 ตำบลสันป่าเปา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดสันป่าค่าง
การเดินทาง :  หมู่ 2 ตำบลสันป่าเปา

จำนวนผู้เข้าชม :773