วัดไร่ดอน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดไร่ดอน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ตำบลไร่ส้ม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดไร่ดอน ตั้งอยู่เลขที่ ๓๐๗ บ้านไร่ดอน ถนนเพชรเกษม หมู่ ๑ ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๖ ไร่ ๖๒ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๐๒๕ ๑๒๕๔๐ ๑๒๕๔๑ ๑๒๙๗๑ ๑๒๙๗๒ ๑๒๙๗๓ และ ๑๗๓๐๙ อาณาเขต ทิศเหนือ ทิศใต้และทิศตะวันออกจดที่เอกชน ทิศตะวันตกจดเนินเขาบันไดอิฐ มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๒ แปลง เนื้อที่ ๓ ไร่ ๗๑ ตารางวา อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๕ เมตร ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร หอสวดมนต์ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๕ เมตร กุฏิสงฆ์ จำนวน ๘ หลัง นอกจากนี้ยังมีหอระฆัง วัดไร่ดอน ตั้งเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยพระพวง คุณาคโว ออกจาริกธุดงค์ มาปฏิบัติธรรม ณ สถานที่ตั้งวัดในปัจจุบัน เห็นว่ามีความสงบร่มรื่น จึงขอพักอาศัยจากเจ้าของที่ดิน คือ ศึกษาธิการอำเภอเริ่ม จิตการุณย์ ต่อมาพระธมมธโร(แป้น ชาวเวียน) ได้ชักชวนญาติโยมขอซื้อที่ดินเพื่อจัดสร้างเป็นวัดปฏิบัติกรรมฐาน แต่ติดที่เนื้อที่ไม่ครบ จำนวน ๖ ไร่ จึงสร้างเป็นเพียงที่พักสงฆ์เท่านั้น จนถึงสมัยพระอธิการต่อม ญาณวโร ร่วมกับชาวบ้านได้ดำเนินการจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมจนครบ ๖ ไร่ และดำเนินการขออนุญาตสร้างและตั้งวัด โดยคุณนายสวาท ตุงคะสมิต และใช้ชื่อวัด ว่า วัดไร่ดอน ตามชื่อหมู่บ้านมีโบสถ์ที่สร้างขึ้นใหม่ ๒ ชั้นเป็นโบสถ์แก้ว ชั้นใต้ดินมีภาพจิตกรรมซึ่งเป็นภาพฤาษีดันตน อันหมายถึง การรักษาโรคต่างๆ
การเดินทาง :  ติดถนนเพชรเกษม

จำนวนผู้เข้าชม :487