วัดเมืองเดช

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเมืองเดช
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ที่ตั้ง 209/2 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.90
longitude :  105.08
รายละเอียด :  สถานที่ศักดิ์สิทธฺ์
การเดินทาง :  ที่ตั้ง 209/2 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160

จำนวนผู้เข้าชม :541