วัดดอยม่อนป่ายาง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดดอยม่อนป่ายาง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านสันติธรรม ม.11 ต.เม็งราย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  19.83
longitude :  100.19
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ นักท่องเที่ยวนิยมไปสักการบูชา
การเดินทาง :  เดินหรือใช้พาหนะ วัดสันหนองบัวห่างจากเทศบาลตำบลพญาเม็งรายประมาณ 1 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :576