วัดใหม่อุดมธรรม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดใหม่อุดมธรรม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านสันเชียงใหม่ ม.10 ต.แม่เปา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  19.83
longitude :  100.19
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปนิยมมาสักการบูชา
การเดินทาง :  เดินหรือใช้พาหนะ

จำนวนผู้เข้าชม :540