สิม (โบถ์)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สิม (โบถ์)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.33
longitude :  105.29
รายละเอียด :  สิม (โบถ์) วัดวาลุการาม สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2433 อาคารก่อด้วยอิฐฉาบปูร ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 10 เมตรมีทางเข้าออก ด้านหน้าด้านเดี่ยว ประตูเป็นบานไม้เกาะสลักอย่างสวยงาม ภายประดิษฐ์สภานพระประธาน (พระเจ้าใหญ่สมใจนึก)
การเดินทาง :  ใช้ถนน สาย พิบูล- ดอนใหญ๋(พิบูล-ศรีเมืองใหม่) 4030 บ้านระเว ตำบลระเว อ.พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

จำนวนผู้เข้าชม :483