สิม(โบถ์) วัดศรีคุณเมือง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สิม(โบถ์) วัดศรีคุณเมือง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านนาจาน ตำบลระเว อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.36
longitude :  105.30
รายละเอียด :  สิม (โบถ์) วัดศรีคุณเมือง ตั้งอยู่บ้านนาจาน ตำบลระเว สร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2484 เป็นสิมมีทางเข้า ทางออกด้านเดี่ยว ก่ออิฐฉาบปูน กว้าง 6.50 เมตร ยาว 13 เมตร ฐานเป็นผัวหงาย บริเวณราวบันไดประดับด้วยปูนปั้น รูปพญานาคทั้งสองข้างวและมีรูปสิงห์ปั้นหมอบอยู่หน้าบันได้ ศิลปแบบท้องถิ่น
การเดินทาง :  ถนน 4030 พิบูล-ดอนใหญ่ (พิบูล- ศรีเมืองใหม่)

จำนวนผู้เข้าชม :468