วัดศรีบุญเรือง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดศรีบุญเรือง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านดอนเขียง ม.4 ต.คำแมด อ.ซำสูง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.61
longitude :  103.13
รายละเอียด :  เป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ของชาวตำบลคำแมด หลวงพ่ออัมฤทธิ์
การเดินทาง :  เดินทางจาก อำเภอซำสูง มายัง บ้านดอนเขียง หมู่ที่ 4 ตำบลคำแมด

จำนวนผู้เข้าชม :304