วัดเขาชี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเขาชี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 15 ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ทางชาวบ้าน นับถือและไปทำบุญและปฏิบัติธรรม
การเดินทาง :  หมู่ที่ 15 บ้านเขาชี ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

จำนวนผู้เข้าชม :449