ไร่องุ่นลายเถาว์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ไร่องุ่นลายเถาว์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.72
longitude :  101.44
รายละเอียด :  ไร่องุ่น
การเดินทาง :  ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

จำนวนผู้เข้าชม :658