ฝายลำห้วยละโอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ฝายลำห้วยละโอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  บ้านนาวัด หมู่ที่ 8 ต.นาวัง อ.เมืองอำนาจเจริญ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :239