วัดถ้ำแสงเพชร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดถ้ำแสงเพชร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.10 ต.หนองมะแซว อ.เมือง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาที่มีวัดอยู่บนภูเขา มีอยู่ 2 วัด คือวัดถ้ำแสงเพชรบน และวัดถ้ำแสงเพชรล่าง มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
การเดินทาง :  เดินทางจากจังหวัดอำนาจเจริญไปมาทาง อำเภอปทุมราชวงศา ประมาณ 10 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :278