มณฑปหลวงพ่อเคลือบ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  มณฑปหลวงพ่อเคลือบ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  วัดดงเสือเหลือง ม.2
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.27
longitude :  100.18
รายละเอียด :  -
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :609