วัดกู่พระโกนา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดกู่พระโกนา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ.หนองหว้า ม.14
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  043 580 458
latitude :  15.56
longitude :  103.82
รายละเอียด :  กู่พระโกนา เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ มีก่อสร้างด้วยศิลาแลง บริเวณถูกล้อมรอบด้วยต้นยางนา ขนาดใหญ่จำนวนมาก และมีลิงอาศัยอยู่ในป่าไม้รอบๆบริเวณวัด
การเดินทาง :  วัดกู่พระโกนา ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑๔ ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ด ่ระยะทางประมาณ ๖๐ กิโลเมตร อยู่ห่างจากตัวอำเภอสุวรรณภูมิ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามถนนปัทมานนท์ระยะทาง ๖ กิโลเมตร (ทางหลวงหมายเลข 215)

จำนวนผู้เข้าชม :398