เกาะนางโดย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เกาะนางโดย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.14
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  075399063
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เกาะนางโดยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของ ตำบลคลองน้อย สถานที่ตั้งอยู่ที่หมู่ 14 ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว

จำนวนผู้เข้าชม :364