ฝายผาม้า

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ฝายผาม้า
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 7 ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  บริเวณฝายผ้ามา มีเนื้อที่ 128 ไร่ เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ของราษฎร์ในตำบลแม่คำและใกล้เคียง โดยเฉพาะในช่วงสงกรานต์ ทำพิธีเลี้ยงผีขุนน้ำ หรือประเพณีสืบชะตาแม่น้ำคำ เป็นประจำทุกปี
การเดินทาง :  เดินทางเข้าสู่ ต.แม่คำ โดยใช้เส้นทาง เชียงราย - แม่สาย ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 110 อยู่ห่างจาก อ.แม่จัน ประมาณ 8 กม.

จำนวนผู้เข้าชม :973