ปราสาทนครหลวง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ปราสาทนครหลวง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  วัดนครหลวง หมู่ 1 ต.นครหลวง อ.นครหลวง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.46
longitude :  100.61
รายละเอียด :  เป็นปราสาทหลังใหญ่ มีขนาดกว้าง ๕ เส้น ยาง ๗ ศอก มีรูปทางปราสาทเหมือนกับปราสาทนครวัดแห่งเมืองพระนคร ประเทศกัมพูชา เพียงแต่มีขนาดเล็กกว่า เป็นปราสาทที่สมเด็จพระเจ้าปราสาททองโปรดให้สร้างขึ้นโดยโปรดให้ช่างออกไปถ่ายแบบปราสาทแห่งเมืองพระนครประเทศกัมพูชา และเมื่อสร้างเสร็จและก็ทรงพระราชทานนามปราสาทแห่งนี้ว่า ?ปราสาทพระนครหลวง? แต่ภายหลังเหลือเพียงชื่อปราสาทนครหลวง ไม่ปรากฏแน่ชัดว่า ?พระ? ตกหายไปตั้งแต่เมื่อใด ณ ที่ที่สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ได้โปรดให้สร้างปราสาทนครหลวง ขึ้นนั้น คือบริเวณเป็นที่ราบฟากฝั่งตะวันออกของแม่น้ำป่าสัก ซึ่งเป็นจุดที่ภูมิทัศน์สวยงามซึ่งสมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงให้เป็นที่หยุดพักประทับพักผ่อนในระหว่างทางเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคไปนมัสการพระพุทธบาท ซึ่งนอกจากตัวปราสาทแล้ว ก็ยังได้สร้างพระตำหนักสำหรับประทับขึ้นไว้ด้วย ปราสาทนครหลวง มีลักษณะของรูปแบบของสถาปัตยกรรมที่สวยงามโดดเด่นมากที่สุด ด้วยองค์ปราสาทตั้งอยู่บนเนินดินที่ถมสูงขึ้นประดุจคล้ายภูเขา แล้วก่อฐานสี่เหลี่ยมขึ้นบนเนินสูงลดหลั่นกันขึ้นไป ๓ ชั้นด้วยกัน ทุกชั้นมีระเบียงคตล้อมรอบ ทุกทิศและทุกมุมของระเบียงคตคือที่ตั้งองค์ปรางค์ที่เมื่อรวมกันแล้ว ปราสาทนครหลวงแห่งนี้มีองค์ปรางค์ทั้งหมดถึง ๓๐ องค์ด้วยกัน ในส่วนที่เป็นระเบียงคตนั้น ทำเป็นทางเดินไว้โดยรอบทุกชั้น ผนังของระเบียงคตหนาทึบ และทำเป็นช่องหน้าต่างหลอก ๆ ที่ประทับด้วยลูกรงแบบขอมทุกช่อง ซึ่งสามารถเลียนแบบสถาปัตยกรรมของขอมได้อย่างประณีตมากที่สุด
การเดินทาง :  ข้อมูลการเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ผ่านประตูน้ำพระอินทร์ แล้วแยกเข้าทาง หลวงหมายเลข 32 แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 309 เข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากถนนสายเอเชียเลยทางเข้าตัวเมืองอยุธยา มุ่งสู่ อ.นครหลวง(ทางไปจ.อ่างทอง) จะพบป้ายทางแยกขวามือ ไป อ.นครหลวง ขับรถต่อไปสู่ อ.นครหลวง ลอดใต้สะพานข้ามแม่น้ำ ปราสาทนครหลวงอยู่ขวามือ (สังเกตุ ยอดวัดและปล่องโรงสีข้าว)

จำนวนผู้เข้าชม :588