เขื่อนริมแม่นำ้โขง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เขื่อนริมแม่นำ้โขง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ริมแม่น้ำโขง บ้านดอนตาล หมุู่ที่ 3 ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  042689055
latitude :  16.33
longitude :  104.93
รายละเอียด :  เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกายองประชาชนทั่วไปเป็นจุดชมวิวที่สวยงาม
การเดินทาง :  จากสี่แยกสถานตำรวจขับรถยนต์ตรงไปประมาณ 1.3 กิโลเมตร จะถึงริมเขื่อนแม่น้ำโขง

จำนวนผู้เข้าชม :334