หน้าแรก > ภาคกลาง > ลพบุรี > พัฒนานิคม > พนังกั้นน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
พนังกั้นน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พนังกั้นน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  ตำบลโคกสลุง จังหวัดลพบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นผนังกันนำ้ของเขื่อนป่าสักฯที่กันนำ้เขื่อนไม่ให้ท่วมตำบลโคกสลุง
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถไฟ หรือรถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :432