หน้าแรก > ภาคเหนือ > แม่ฮ่องสอน > สบเมย > จุดชมวิวบ้านห้วยกุ้ง
จุดชมวิวบ้านห้วยกุ้ง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  จุดชมวิวบ้านห้วยกุ้ง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  ถนนทางหลวงหมายเลข 108 กม.ที่ 158
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  053615920
latitude :  18.15
longitude :  98.16
รายละเอียด :  จุดชมวิว และผลิตภัณฑ์สินค้า
การเดินทาง :  การเดินทางจ่ากถนนหมายเลข 108 จากอำเภอฮอด - แม่สะเรียง กม.ที่ 158

จำนวนผู้เข้าชม :198